சிதம்பர ரகசியம் – MRV யுடன் ஒரு உரையாடல்

சிதம்பர ரகசியம் - MRV யுடன் ஒரு உரையாடல்


ஆங்கிலத்தில் நன்றாக பேசுவார் என்ற ஒரே காரணத்திற்க்காக திரு சிதம்பரம் மிக பெரிய நிபுணர் என்று மக்கள் தவறாக நினைக்கிறார்கள் – MRV யுடன் ஒரு உரையாடல்

We are a team of focused individuals with expertise in at least one of the following fields viz. Journalism, Technology, Economics, Politics, Sports & Business. We are factual, accurate and unbiased.
Team PGurus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here