ஆன்மீக அரசியலுக்கு தேவை – நேர்மை நாணயம் நல்லாட்சி – அதை ரஜினி தருவாரா?

ஆன்மீக அரசியலுக்கு தேவை - நேர்மை நாணயம் நல்லாட்சி - அதை ரஜினி தருவாரா?


வீட்டை கட்டிப்பார்
கல்யாணம் பண்ணிப்பார்
கட்சி நடத்திப்பார்!

ரஜினி கேட்கிறாரோ இல்லையோ இதோ எங்கள் அறிவுரை

We are a team of focused individuals with expertise in at least one of the following fields viz. Journalism, Technology, Economics, Politics, Sports & Business. We are factual, accurate and unbiased.
Team PGurus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here